Onderzoeken

Op deze pagina vindt u onderzoeken die interessant kunnen zijn voor agrariërs, zoals een onderzoek van Wageningen University Research over mestsystemen en een rapport van Nationaal Coördinator Groningen over de pilot Nije Heerd.

Samenvatting onderzoek mestsystemen door Wageningen University Research (WUR)

In opdracht van het Agroprogramma heeft de WUR bij een melkbedrijf dat deelneemt aan het Agroprogramma, uitgewerkt welke opties er zijn in stalaanpassingen en mestbewerking voor een duurzame herstructurering van dit bedrijf.

Nije Heerd

Nationaal Coördinator Groningen (NCG): "Nije Heerd is [een methode, red.] bedoeld om ondernemende agrariërs of agrariërs die onvoldoende perspectief zien en/of progressie maken in het schadeproces vanwege een complexe situatie (complexe schade) een perspectief te bieden. De achterliggende gedachte is dat vergoeding van schade aan bedrijfsgebouwen, die niet kan worden hersteld met een vergoeding en andere uitkeringen, wordt besteed aan aardbevingsbestendiger nieuwbouw." De pilot is een samenwerking tussen drie gemeenten (voormalig gemeente Loppersum, gemeente Het Hogeland en gemeente Groningen), provincie Groningen, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en NCG.