Subsidies

Er zijn verschillende subsidieregelingen die voor agrariërs in het aardbevingsgebied interessant kunnen zijn. Hier vindt u meer informatie over een aantal van die regelingen, zoals de subsidieregeling deskundigenkosten van het Agroprogramma en de MIA\Vamil.

Subsidieregeling van het Agroprogramma

Deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021 - 2025

Deze subsidieregeling is voor agrarische ondernemingen die een juridische, bouwkundige, landbouwkundige, planologische, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvraag hebben vanwege de gevolgen van gaswinning uit het Groningenveld.

Lees meer over de subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021-2025.

Vraag de regeling direct aan via de website van de provincie Groningen

Maatwerkregeling

Van veel agrarische bedrijven die nadeel ondervinden van de gaswinning is de normale bedrijfsontwikkeling verstoord geraakt. Investeringen zijn als gevolg van schadeherstel- en versterkingsvraagstukken uitgesteld. Om deze investeringen weer op gang te helpen, kan op grond van de Maatwerkregeling aan agrarische bedrijven een subsidie worden verstrekt.

Lees meer over de maatwerkregeling op de website van de provincie Groningen.

Subsidieoverzicht

In het subsidieoverzicht (geactualiseerd in juli 2024) vindt u relevante en actuele/openstaande subsidieregelingen voor agrariërs in de provincie Groningen.

Bekijk het subsidieoverzicht (PDF PDF-bestand, 548 KB)

Vragen over de subsidieregeling?

Heeft u vragen over deze regelingen? Neem dan contact op met het Agroprogramma. 

Stuur een mail naar agroprogramma@provinciegroningen.nl