Kennisbank

Er gebeurt veel in de agrarische sector: schadetrajecten, versterkingsprocessen, beleidsveranderingen en agrarische projecten. Bent u agrariër in het aardbevingsgebied en bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld subsidies, projecten, schade of versterken? Hier verwijzen we u door naar de belangrijkste webpagina's met informatie die u verder kan helpen. Mocht u geen antwoord op uw vraag kunnen vinden, dan kunt u contact opnemen met het Agroprogramma. Wij helpen u verder. De contactgegevens vindt u onderaan de pagina. 

 • Woont u in het aardbevingsgebied en heeft u schade? Neem contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen.
 • De versterking van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied wordt uitgevoerd door Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
 • Wilt u begeleiding bij de schade-afhandeling, versterking en toekomstplannen van uw bedrijf? Als agrariër in het aardbevingsgebied kunt u zich aanmelden bij het Agroprogramma.
 • Bent u eigenaar of bewoner van een karakteristiek of monumentaal pand in het aardbevingsgebied? Dan kunt u voor meer informatie en steun terecht bij het Erfgoedloket.
 • Heeft u vragen, signalen of klachten over de schadeafwikkeling of de versterking? De Nationale ombudsman staat burgers bij als het misgaat tussen burger en overheid.
 • Heeft u een juridische, bouwkundige, landbouwkundige, planologische, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvraag vanwege de gevolgen van gaswinning uit het Groningenveld? Misschien kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven.
 • De agrarische sector wordt vertegenwoordigd door verschillende maatschappelijke organisaties: het Agrarisch Sectoroverleg Groningen, het Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging. Op initiatief van Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging is het onafhankelijk steunpunt Stut-en-Steun opgericht. Iedereen die te maken heeft met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen kan hier terecht voor onafhankelijke hulp.
 • Wanneer u in een bijzondere situatie zit waar u zelf niet uitkomt en waar dringend hulp nodig is, kunt u worden aangemeld bij het Vangnet voor Bijzondere Situaties. U kunt voor het Vangnet voor Bijzondere Situaties worden aangemeld door de burgemeester van uw gemeente of via de Nationale ombudsman. De regeling Bijzondere Situaties kan van toepassing zijn op mensen die:
  • schade door aardbevingen/gasopslag hebben ondervonden of in de versterkingsoperatie vallen, en:
  • een aantoonbaar medisch/psychisch probleem hebben en snel geholpen moeten worden, en:
  • door persoonlijke omstandigheden op korte termijn in ernstige financiële problemen komen of dreigen te komen.

Aanvullend op bovenstaande geldt voor agrariërs dat het woongedeelte van uw pand los kan worden gezien van het bedrijfsgedeelte. Het betreft dan alleen het woonhuis; het Vangnet voor Bijzondere Situaties kan dan mogelijk de bewoners van de woning helpen.

De provincie Groningen heeft de basis gelegd voor de toekomst van de Groninger leefomgeving in het koersdocument voor de omgevingsvisie. Hierin staat per deelgebied wat de visie is voor de omgeving.

Verder is het vastgestelde beleid op de website van de provincie Groningen te vinden. Voor u als agrariër is met name het Programma Duurzame Landbouw 2020-2024 relevant. Hierin staan de doelstellingen van de provincie Groningen voor de landbouwsector.

Daarnaast kan het beleid per gemeente verschillen. Daarom verwijzen we u door naar de websites van

Wilt u nieuwe werkzaamheden gaan uitvoeren? Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen om te zien of een vergunning of melding nodig is. Zo ja, dan kunt u via het Omgevingsloket één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indienen van een aanvraag, neemt de overheid uw vergunningaanvraag in behandeling.

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil het Rijk gebiedsgericht werken aan natuur, water en klimaat. De Transitie van het Landelijk Gebied (TLG) is de Groningse invulling van het NPLG; meer informatie hierover vindt u in het dossier stikstof/NPLG op de website van de provincie Groningen.

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u de laatste informatie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast kunt u hierover ook informeren bij de agrarische collectieven. In het aardbevingsgebied zijn dit:

 • Collectief Groningen-West
 • Collectief Midden-Groningen
 • Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen

Bent u op zoek naar subsidie voor uw bedrijf? Naast de subsidielijst op onze website, kunt u ook kijken naar: 

 • De subsidies van de provincie Groningen
 • De projecten en bijbehorende subsidies van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Door te filteren op 'provincie Groningen' komen alle relevante projecten naar voren. Verder kan er gefilterd worden op sector, thema en bodemsoort. 
 • De digitale subsidiewijzers van SNN en RVO. Door een aantal velden in te vullen krijgt u hier een overzicht van subsidies die (bijna) open zijn voor aanvragen. 

Het is ook mogelijk om een kosteloos adviesgesprek op het gebied van financiering en subsidies aan te vragen bij ondernemersloket GroBusiness. Een specialist kijkt dan met u mee wat de mogelijkheden zijn voor uw plannen.

Er wordt ook veel kennis opgedaan binnen de agrarische sector door middel van projecten, onderzoeken en programma's. Hier vindt u een aantal websites met overzichten van diverse projecten. Mogelijk kan deze kennis u op nieuwe ideeën brengen.

Het Groen Kennisnet is een goede bron van informatie. De website biedt informatie over de beroepspraktijk, lopende projecten en ook een agenda met interessante bijeenkomsten voor de groene sector.

Daarnaast hebben diverse organisaties overzichten van hun lopende projecten op de website staan:

Voor akkerbouwers is het interessant om te kijken naar de proeven en bevindingen van de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA).

Bent u geïnteresseerd in verziltingsvraagstukken? Kijk dan op het Zoet Zout Knooppunt, een platform voor verziltingsvraagstukken.

Bent u geïnteresseerd in natuurinclusieve landbouw? Kijk dan naar Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Verder is er voor akkerbouwers een digitale gids natuurinclusieve akkerbouw. En pacht u grond van Staatsbosbeheer of grenst uw bedrijf aan een van de gebieden van Staatsbosbeheer? Mogelijk kan Staatsbosbeheer dan ondersteunen bij het overschakelen naar natuurinclusieve landbouw.

Heeft u nog een vraag?

Is uw vraag nog niet beantwoord? Stuur een mail naar agroprogramma@provinciegroningen.nl en stel uw vraag.

Heeft u liever telefonisch contact? Mail ons dan uw vraag en telefoonnummer. Wij bellen u op.